Adiuwanty do herbicydów

2 zezwolenia na środki chwastobójcze

Bezon 480 SL – zawiera bentazon. Stosowanie: ziemniak, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona, fasola.

Dimetic – chlopyralid + halauksyfen metylu. Stosowanie: rzepak ozimy.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ sierpień 2022; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 27-09-2022)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).