Adiuwanty do herbicydów

19 zezwoleń na środki chwastobójcze

Afi-Ekspert 56 WG, Expose 56 WG – zawierają metrybuzynę i flufenacet. Stosowanie: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Afiflor 306 SE – zawiera florasulam i 2,4-D. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza.

Bakchus – zawiera halauksyfen metylu (Arylex) i pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy.

Bombardier 306 SE – zawiera 2,4-D i florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara.

Errani 040 OD, Framen 75 SG, Prokontra 040 OD, Skaut 75 SG – zawierają tifensulfuron metylowy. Stosowanie: kukurydza.

Foresto 502,4 SL – zawiera bentazon i imazamoks. Stosowanie: groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy małoobszarowe (soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna).

Klinik Xtreme 540 SL – zawiera glifosat. Stosowanie: pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie lub sadzeniu a przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska); jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia; jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, morela (zabieg punktowy wykonany opryskiwaczem plecakowym); winorośl; łąki, użytki zielone, trawniki, tereny rekreacyjne i boiska sportowe (odnowienia i rekultywacja); użytki zielone, trawniki, boiska sportowe (zabieg punktowy wykonany za pomocą opryskiwacza plecakowego); użytki zielone (zabiegi wykonane za pomocą mazaczy); odłogi; szkółki leśne i uprawy leśne; szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste, których sadzonki są starsze niż dwa lata); tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi,
ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk); tory kolejowe oraz niektóre uprawy małoobszarowe (drzewa orzechowe (orzech włoski, orzech laskowy)).

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Mateno Duo – zawiera aklonifen i diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy.

Mezzo Plus 500 SC, Mezzo Super 500 SC – zawierają metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy, rzepak jary, kapusta biała głowiasta, kalafior.

Ortis 400 SC – zawiera propyzamid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Roundup S – zawiera glifosat. Stosowanie: Powierzchnie przeznaczone pod uprawę oraz po uprawie roślin ozdobnych i warzywnych, w tym powierzchnie wokół drzew i krzewów; renowacja (odnowienie) trawników.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Serena 100 SC – zawiera mezotrion. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę.

Shyfo – zawiera glifosat. Stosowanie: Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska) oraz niektóre uprawy małoobszarowe (szkółki leśnych drzew liściastych i iglastych, szkółki roślin ozdobnych).

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 Xerton – zawiera etofumesat. Stosowanie: pszenica ozima.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ wrzesień 2021; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 27-10-2021)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).