Adiuwanty do herbicydów

19 nowych herbicydów w rejestrze

buraki i chwasty
Agria Triflu
– produkt zawiera triflusulfuron metylowy, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Bagira – herbicyd zawierający chizalofop-P-tefurylowy, przeznaczony do selektywnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.

Bazon, Bento – środki zawierające bentazon, przeznaczone do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym.

Floram 50 SC – środek zawierający florasulam, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych (pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime i żyto ozime) i jarych (pszenica jara, jęczmień jary, owies).

Glifocyd 360 SL, Glifopol 360 SL, Resolva Total (nowe zezwolenia dla użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych) – herbicydy nieselektywne zawierający glifosat w formie soli izopropyloamoniowej.
Stosowanie przez użytkowników profesjonalnych m.in.: ścierniska (po pszenicy ozimej i rzepaku ozimym), jabłoń, ogrody, działki oraz określone miejsca wokół domów, pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego (desykacja i zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór), w niektórych uprawach małoobszarowych.
Stosowanie przez użytkowników nieprofesjonalnych m.in.: jabłoń, ogrody, działki i określone miejsca wokół domów, niektóre uprawy małoobszarowe.

Środków Glifocyd 360 SL, Glifopol 360 SL, Resolva Total nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Iridion 500 SC – zawiera lenacyl, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Klinik Up 360 SL, Klinik UP Trans 360 SL – herbicydy nieselektywny zawiera glifosat w postaci soli izopropyloaminowej. Stosowanym środka: przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego (desykacja, zwalczanie chwastów uniemożlwiających zbiór), po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Środka ochrony roślin Klinik Up 360 SL i Klinik UP Trans 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Leopard Extra 05 EC (nowe zezwolenie) – herbicyd zawierający chizalofop-P-etylowy, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych (ziemniak, rzepak ozimy), warzywnych (fasola, groch w strąkach, marchew, pietruszka korzeniowa) oraz w wybranych uprawach małoobszarowych (cebula, kapusta głowiasta biała i czerwona).

Metafol Pro – herbicyd zawierający metamitron, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Niszczymech 25 WP – środek chwastobójczy zawierający chinochlaminę, przeznaczonym do zwalczania mchu na trawnikach, mchu, wątrobowców i glonów w uprawie pojemnikowej niektórych roślin ozdobnych, mchu, wątrobowców i glonów w uprawie szklarniowej niektórych roślin ozdobnych uprawianych na kwiat cięty i roślin ozdobnych z liści, mchu na przejściach i chodnikach w szklarni.

Pumex 069 EW – herbicyd stosowany nalistnie, zawierający fenoksaprop-P. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.

Quabil 5 EC – herbicyd stosowany nalistnie, zawierający chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny, rzepak ozimy.

Roundup Żel Max – herbicyd nieselektywny w formie żelu zawierający glifosat przeznaczony do eliminowania chwastów (rocznych i wieloletnich) w ogrodach przydomowych i działkowych, w tym na powierzchniach wyłączonych z uprawy oraz zapobieganiu powstawania odrostów z pniaków drzew i krzewów świeżo ściętych nad powierzchnią gleby.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Saracen Max 80 WG – herbicyd stosowany nalistnie, zawierający florasulam i tribenuron metylowy. Zakres stosowania: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary.

Vima-Nikosulfuron – herbicyd stosowanym nalistnie, zawiera nikosuflruon, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 05-07-2017).
W opracowaniu podano jedynie fragmenty etykiet-instrukcji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.