Adiuwanty do herbicydów

17 nowych herbicydów w rejestrze


Aminopielik D Maxx 430 EC
– zawiera 2,4-D i dikambę. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.

 Atlantis Star – zawiera mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu i jodosulfuron metylosodowy. Stosowanie środka (wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower): pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Atut Hobby i Effect 24 H 680 EC – zawierają kwas nonanowy. Stosowanie: w ogrodach działkowych i przydomowych w amatorskiej uprawie drzew owocowych (zwalczanie chwastów i odrostów) i winorośli (zwalczanie chwastów) oraz do zwalczania mchów na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych.

Barracuda, Faktor, Raikiri 100 SC – zawierają mezotrion. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa.

Butisan Duo 400 EC (nowe zezwolenie) – zawiera metazachlor i dimetenamid-P. Stosowanie: rzepak ozimy, por z rozsady i siewu, kalafior i brokuł z rozsady, kalafior i brokuł z siewu, kapusta głowiasta z rozsady i siewu, kalarepa z rozsady, jarmuż z rozsady oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (rzepa z siewu, brukiew z siewu, szkółki drzew i krzewów ozdobnych, szkółki drzew leśnych, szkółki drzew owocowych).

Cornmax 340 SE (nowe zezwolenie), Kukugran 340 SE (nowe zezwolenie) – zawierają bromoksynil i terbutyloazynę. Stosowanie: kukurydza.

Monolith 11,25 WG – zawiera propoksykarbazon sodowy i mezosulfuron metylowy. Stosowanie (wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower): pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Naceto SC – zawiera diflufenika i flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy.

 Nimbus Gold – zawiera dimetenamid-P, metazachlor, chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy.

Pendifin 400 SC – zawiera pendimetalinę. Stosowanie: ziemniak i niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (ostropest plamisty).

Randil Fast 680 EC – zawiera kwas nonanowy. Stosowanie przez użytkowników nieprofesjonalnych: w ogrodach działkowych i przydomowych w amatorskiej uprawie drzew owocowych (zwalczanie chwastów i odrostów) i winorośli (zwalczania chwastów) oraz do zwalczania mchów na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych.
Stosowanie przez użytkowników profesjonalnych: w sadach (zwalczanie chwastów i odrostów), winnicach (zwalczania chwastów), na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych (zwalczanie mchów) oraz desykacji naci ziemniaka przed zbiorem.

Sprinter 350 SL (nowe zezwolenie) – zawiera MCPA i glifosat. Stosowanie (użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni): jabłoń i niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela).

Tayson 464 SL (nowe zezwolenie) – zawiera 2,4-D i dikambę. Stosowanie: jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 02-11-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.