Adiuwanty do herbicydów

13 zezwoleń na środki chwastobójcze

Arrat, Certo – zawierają tritosulfuron i dikambę. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza.

Badavi, Diva Extra, Sansa – zawierają pirydat i mezotrion. Stosowanie: kukurydza.

Baldron 400 SL – zawiera 2,4-D i glifosat. Stosowanie: kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie; torowiska kolejowe.

Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.

Nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Boa Pro 480 EC – zawiera chlomazon. Stosowanie: ziemniak, rzepak ozimy i jary, groch, fasola, marchew, ogórek oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (seler korzeniowy).

Dargorad 960 EC – zawiera S-metolachlor. Stosowanie: kukurydza oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (kukurydza cukrowa, soja, słonecznik).

Flyflo 500 SC – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

Huzar Star – zawiera jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Kenofen 600 SC – zawiera aklonifen. Stosowanie: ziemniak oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (groch zwyczajny (uprawiany na świeże i suche nasiona), marchew, pasternak).

Tonale  – zawiera chlomazon, mezotrion i terbutyloazyna. Stosowanie: kukurydza.

Zamzar – zawiera chizalofop-p-etylu. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (słonecznik).

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ kwiecień 2022; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 10-05-2022)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).