Adiuwanty do herbicydów

12 zezwoleń na środki chwastobójcze

Arrva – zawiera fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego, chlopyralid, MCPA. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary.

Cayenne HL 480 SL – zawiera glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej. Stosowanie: wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów (kukurydza, burak cukrowy), pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, ściernisko – po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów, rośliny sadownicze (jabłoń), tereny przeznaczone pod założenie sadu, użytki zielone (rekultywacja), tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).

Nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. 

Click Premium – zawiera mezotrion i terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza. 

Climb – zawiera chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy i jary. 

Difenikan 500 SC – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, sady jabłoniowe. 

Flame Duo 354 SG – zawiera florasulam i tribneuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary. 

Fresco 400 SC – zawiera metobromuron. Stosowanie: marchew – plantacje nasienne oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (pasternak – plantacje nasienne, fasola szparagowa (na suche nasiona i na strąki), szparagi, tytoń, cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne, słonecznik zwyczajny (z przeznaczeniem na kwiat cięty)). 

Hinoki – zawiera flazasulfuron. Stosowanie: tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni. 

Mezonir 340 WG – zawiera mezotrion, nikosulfuron i rimsulfuron. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno. 

Nicoil 040 – zawiera nikosulfuron. Stosowanie: kukurydza. 

Sharfen – zawiera fenoksaprop-P-etylu. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień jary. 

Valentia 102 SE – zawiera florasulam i fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica durum, jęczmień jary, kukurydza.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Sierpień-październik 2020; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 30-10-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).