chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Nazwa angielska: barnyardgrass
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne: Silnie krzewiąca się trawa, dorastająca do ok. 100cm wysokości. Źdźbła delikatnie spłaszczone, w dolnych kolankach zgięte. Liście szerokie, z blaszką nieowłosioną. Nie wytwarza języczka ani uszek. Wiecha prosta, mierząca do 30cm. Ziarniaki oplewione, jednostronnie wypukłe.

Okres kwitnienia: VII-IX

Cykl życiowy, biologia: Chwastnica jednostronna jest gatunkiem jednorocznym jarym, ciepłolubnym. Minimalna temperatura do kiełkowania wynosi około 10-15ºC. Pojedynczy egzemplarz zdolny jest wytworzyć nawet 40 tys. nasion. Tak płodne rośliny obserwowano w zach. Azji (Liban) (aktualizacja 04-09-2017), jednak przeciętna produkcja nasion na polach uprawnych to kilkaset ziarniaków. Nasiona chwastnicy najlepiej kiełkują z najpłytszych warstw gleby. Umieszczenie ich na głębokości 8-15cm (różne wyniki w zależności od badania) uniemożliwia wschody (dodano 27-06-2017).

Występowanie, szkodliwość: Gatunek silnie konkurencyjny, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych, zwłaszcza potasu. Zachwaszcza kukurydzę, buraki, ziemniaki, w mniejszym stopniu zboża jare.
W badaniach IUNG-PIB chwastnica jednostronna występująca w kukurydzy w nasileniu 50 szt./1m², spowodowała straty plonu (zielona masy roślin) wynoszące 46%. Obniżka plonowania przy dwukrotnie większym nasilenie chwastu (100 szt./1m²) sięgała 47%. Tak niewielkie różnice w szkodliwości można wytłumaczyć nasiloną konkurencją wewnątrzgatunkową pomiędzy chwastami rosnącymi w większym zagęszczeniu (dodano 24.09.2016).
Próg szkodliwości dla kukurydzy to 3-6 szt./1m² [1] (dodano 04-09-2017).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże – gleby wilgotne
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne – gleby bardzo zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: chizalafop-P, chlomazon, cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, foramsulfuron, izoksaflutol, metazachlor, metolachlor-S, metrybuzyna, mezotrion, nikosulfuron, pendimetalina, pinoksaden, propachizafop, rimsulfuron, sulkotrion, tembotrion, tienkarbazon metylu, topramezon.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Bereś P. K., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss.