chwastnica jednostronna

Siewka chwastnicy jednostronnej (dodano 18-11-2017).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Nazwa angielska: barnyardgrass
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne: Silnie krzewiąca się trawa dorastająca do ok. 100 cm wysokości. Źdźbła delikatnie spłaszczone, w dolnych kolankach zgięte. Liście szerokie, z blaszką nieowłosioną. Nie wytwarza języczka ani uszek. Wiecha prosta, mierząca do 30 cm. Ziarniaki oplewione, jednostronnie wypukłe.

Wiecha chwastnicy jednostronnej (dodano 14-11-2017).

Okres kwitnienia: VII-IX

Cykl życiowy, biologia: Chwastnica jednostronna jest gatunkiem jednorocznym jarym, ciepłolubnym. Minimalna temperatura do kiełkowania wynosi około 10-15ºC. Pojedynczy egzemplarz zdolny jest wytworzyć nawet 40 tys. nasion. Tak płodne egzemplarze obserwowano w zach. Azji (Liban) (aktualizacja 04-09-2017). Jednak przeciętna produkcja nasion na polach uprawnych to kilkaset ziarniaków. Nasiona chwastnicy najlepiej kiełkują z najpłytszych warstw gleby. Umieszczenie ich na głębokości 8-15 cm (różne wyniki w zależności od badania) uniemożliwia wschody (dodano 27-06-2017).

W roku 1998 (Polska, woj. dolnośląskie) po raz pierwszy zaobserwowano, że chwastnica jednostronna może być atakowana przez głownię Ustilago trichophora. Badania wykazały, że porażone rośliny są niższe, słabiej się krzewią i wykształcają mniejszą liczbę wiech, a nasiona zebrane z zainfekowanych roślin kiełkują znacznie gorzej niż nasiona z roślin zdrowych [2] (dodano 02-11-2017).

Występowanie, szkodliwość: Gatunek silnie konkurencyjny, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych, zwłaszcza potasu. Zachwaszcza kukurydzę, buraki, ziemniaki, w mniejszym stopniu zboża jare.

W badaniach przeprowadzonych w USA (Kalifornia) 1 egzemplarz chwastnicy przypadający na 2-3 m rzędu buraka cukrowego powodował 5-20% straty plonu (dodano 21-10-2017).
W badaniach IUNG-PIB chwastnica jednostronna występująca w kukurydzy w nasileniu 50 szt./1m², spowodowała straty plonu (zielona masy roślin) wynoszące 46%. Obniżka plonowania przy dwukrotnie większym nasilenie chwastu (100 szt./1m²) sięgała 47%. Tak niewielkie różnice w szkodliwości można wytłumaczyć nasiloną konkurencją wewnątrzgatunkową pomiędzy chwastami rosnącymi w większym zagęszczeniu (dodano 24-09-2016).
Na plantacjach buraka cukrowego chwastnica w nasileniu 3 szt./1m² spowodowała, w zależności od przebiegu pogody, straty plonu korzeni sięgające od 13 do 48% (badania IOR-PIB) (dodano 07-03-2019).
Próg szkodliwości dla kukurydzy to 3-6 szt./1m² [1] (dodano 04-09-2017).
Próg szkodliwości dla buraka cukrowego (opracowany dla Północnej Dakoty, USA) to 10 szt./30 m rzędu [4] (dodano 21-01-2019).

Typowe warunki siedliskowe [3]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże – gleby wilgotne
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne – gleby bardzo zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: chizalafop-P, chlomazon, cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, foramsulfuron, izoksaflutol, metazachlor, metolachlor-S, metrybuzyna, mezotrion, nikosulfuron, pendimetalina, pinoksaden, propachizafop, rimsulfuron, sulkotrion, tembotrion, tienkarbazon metylu, topramezon.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Bereś P. K., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss.
2. Pusz W. 2005. The effect of local population of Ustilago trichophora (Link) Kunze ex Körnicke on Echinochloa crus-galli L. Acta Mycol., 40: 185-189.
3. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
4. Piszczek J., Kierzek R., Nowakowski M., Górski D., Miziniak W., Ulatowska A. (red. Piszczek J. i Mrówczyński M.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla producentów. Wyd. IOR-PIB, Poznan, 53 ss.