Adiuwanty do herbicydów

Wpływ pozostałości sulfosulfuronu na buraka

Burak jest rośliną bardzo wrażliwą na obecność w glebie pozostałości sulfosulfuronu – herbicydu z grupy pochodnych sulfonylomocznika, wykorzystywanego do ochrony niektórych zbóż. W badaniach polowych okres połowicznego rozpadu tej substancji, w zależności od warunków klimatyczno-glebowych, wahał się w przedziale od 28,8 dni do 75,1 dni, a w warunkach laboratoryjnych od 12 aż do 224,4 dni. W etykietach preparatów zawierających sulfosulfuron (Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos) podaje się informację, że buraki można uprawiać dopiero po 24 miesiącach od ich zastosowania na danym stanowisku.