Adiuwanty do herbicydów

Wpływ herbicydów na wybrane parametry oraz plon prosa

Ograniczanie zachwaszczenia na plantacjach prosa jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Niestety, metody mechaniczne nie zawsze są wystarczająco skuteczne, a stosowanie herbicydów, ze względu na dużą wrażliwość gatunku, może być ryzykowne.

Badacze z UP w Lublinie przeprowadzili eksperyment polowy w którym sprawdzili wpływ herbicydów aplikowanych nalistnie na wybrane cechy biometryczne oraz komponenty plonu prosa zwyczajnego. Do zabiegów nalistnych wykorzystano środki nie posiadające aktualnie atestu do stosowania w prosie zawierające 2,4-D + fluroksypyr, tribenuron metylowy + fluroksypyr, MCPA, dikambę + triasulfuron. Środki stosowano w dawkach pełnych (100%) i zredukowanych (50%). Działanie herbicydów porównywano z poletkami kontrolnymi odchwaszczanymi mechanicznie. Zabiegi mechaniczne polegały na 2-krotnym bronowaniu, przed wschodami prosa (brona zębowa) oraz w fazie 2–3 liści (brona chwastownik).

Okazało się, że w porównaniu z obiektem kontrolnym, stosowanie herbicydów pozytywnie wpłynęło na takie parametry jak: liczba ziaren w wiesze oraz masa ziarna z wiechy. Najkorzystniejszy wpływ na parametry biometryczne i komponenty plonu prosa dostrzeżono na poletkach doświadczalnych chronionych dawkami pełnymi 2,4-D + fluroksypyr oraz tribenuron metylowy + fluroksypyr.

więcej informacji/źródło:
Chojnacka S., Kwiatkowski C. A., Haliniarz M., Drabowicz-Żybura M. 2018. Wpływ wybranych herbicydów na parametry biometryczne i komponenty plonu prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.). Fragm. Agron. 35(3): 37–46.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica