Adiuwanty do herbicydów

Wpływ herbicydów i biostymulatorów na zachwaszczenie ziemniaka


W celu zapewnienia optymalnego wzrostu i rozwoju upraw w ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się biostymulatory, czyli substancje wspierające naturalne procesy życiowe roślin oraz podnoszące odporność roślin na warunki stresowe.

W doświadczeniu polowym przeprowadzonym na Podlasiu oceniono wpływ herbicydów i biostymulatorów na zachwaszczenie 3 odmian ziemniaka jadalnego oraz określono ich fitotoksyczność dla rośliny uprawnej.

W badaniu porównano skuteczność pielęgnacji mechanicznej (obiekt kontrolny), mechaniczno-chemicznej oraz mechaniczno-chemicznej uzupełnionej dwukrotną aplikacją biostymulatora (Asahi SL lub Kelpak SL). W zabiegach herbicydowych wykorzystano produkty zawierające chlomazon + linuron oraz metrybuzynę. Mniejszą ilość chwastów zaobserwowano na poletkach opryskanych herbicydem, a następnie biostymulatorem. Najwyższą skuteczność chwastobójczą i jednocześnie najsilniejsze przejściowe uszkodzenia rośliny uprawnej (4,6 w 9-stopniowej skali) odnotowano na obiekcie gdzie zastosowano herbicyd zawierający chlomazon + linuron, a później bioregulator Kelpak SL. Na poletkach opryskanych herbicydem lub herbicydem i biostymulatorem średni plon bulw ziemniaka był wyższy od 13,6 do 33,2% w porównaniu do obiektu kontrolnego pielęgnowanego wyłącznie mechanicznie. Najwyższy plon uzyskano z poletek gdzie stosowano metrybuzynę oraz bioregulator Asahi SL.

 źródło/więcej informacji:
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H. 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego. Fragm. Agron. 34 (4): 59–66.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica
foto. Pixabay/Nadezhda56