Adiuwanty do herbicydów

Wpływ adiuwantów wielofunkcyjnych na działanie herbicydów w buraku

Odpowiednie połączenie kilku adiuwantów w jednej formulacji pozwala stworzyć produkty o szerszym działaniu, które kompleksowo zabezpieczają środki ochrony roślin przed niekorzystnym wpływem rozmaitych czynników. Dzięki takim wieloskładnikowym (wielofunkcyjnym) adiuwantom możliwa jest m.in. redukcja dawki herbicydu przy zachowaniu jego wysokiej skuteczności chwastobójczej.

W Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Brodach należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzono badania polowe, w którym oceniono wpływ nowo opracowanych adiuwantów wielofunkcyjnych (testowych) na skuteczność chwastobójczą i fitotoksyczność w stosunku do buraka cukrowego fenmedifamu, etofumesatu i metamitronu, a także na plon i zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego.

Dostrzeżono m.in., że testowe adiuwanty wzmagały działanie herbicydów na chwasty i zapewniły ich stabilne działania w różnych warunkach pogodowych, a jednocześnie nie spowodowały uszkodzeń roślin buraka. Plon korzeni z obiektów chronionych herbicydami z dodatkiem adiuwantów testowych był wyższy od plonu z obiektu kontrolnego (nieopryskanego), a także od plonu z obiektu, gdzie aplikowano  obniżone dawki herbicydów samodzielnie (bez adiuwantów).

źródło/więcej informacji:
Idziak R., Sobczak A., Szuba V. 2022.
Wpływ adiuwantów wielofunkcyjnych na skuteczność działania herbicydów oraz plon korzeni buraka cukrowego. Progress in Plant Protection 62 (3): 159-166.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!
Adiuwanty do herbicydów