Adiuwanty do herbicydów

Woda może decydować o skuteczności zabiegu

Jakość wody, która jest wykorzystywana do sporządzenia cieczy opryskowej, wywiera istotny wpływ na skuteczność działania preparatów chwastobójczych (a także innych środków ochrony roślin).

Woda przeznaczona do oprysku powinna być czysta pod względem fizycznym. Różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, np. glony lub cząsteczki mułu, poza powodowaniem problemów natury technicznej (np. zatykanie dysz i filtrów), mogą także wiązać na swej powierzchni substancję czynną, ograniczając jej dostępność dla chwastów.

Bardzo ważne są także właściwości chemiczne wody, a przede wszystkim stężenia zawartych w niej związków mineralnych oraz jej odczyn (pH). Jony obecne w wodzie mogą modyfikować działanie niektórych produktów chwastobójczych zarówno przez fizyczne jak i chemiczne reakcje z substancją czynną, a także innymi komponentami formulacji [1]. Pośród różnych związków mineralnych występujących w wodzie na ogół najbardziej niekorzystne dla skuteczności działania herbicydów są jony wapnia, magnezu, sodu i żelaza [2].

Od odczynu wody może zależeć rozpuszczalność środka ochrony roślin, a także trwałość substancji czynnej w cieczy opryskowej (w nieodpowiednim odczynie zachodzi szybszy rozkład s.cz.) [3]. W przypadku większości herbicydów najkorzystniej jest wykorzystywać do zabiegu wodę lekko kwaśną. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Przykładem może być szereg substancji zaliczanych do pochodnych sulfonylomocznika, które działają lepiej jeśli woda jest nieco alkaliczna (zasadowa) [3, 4].

Dlatego przed sporządzeniem cieczy opryskowej należy sprawdzić (etykieta, kontakt z przedstawicielem producenta preparatu) jakie są rekomendacje w tym zakresie dla stosowanego przez nas produktu. W sytuacji, gdy parametry dostępnej wody nie są optymalne, pomocne mogą być odpowiednio dobrane adiuwanty/kondycjonery wody.

Adiuwanty do herbicydów

źródła:
1. Praczyk T., Skrzypczak G. 
2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.

2. Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.
3. Kieloch R. 2016. Czasami herbicyd nie działa cz. 3. Farmer 11: 62-65.
4. Whitford F., Penner D., Johnson B., Bledsoe L., Wagoner N., Garr J., Wise K., Obermeyer J., Blessing A. 2009. The impact of water quality on pesticide performance. Purdue University. Purude Extension PPP-86, USA, 38 ss.