Adiuwanty do herbicydów

Włośnica sina w uprawach Pogórza Cieszyńskiego

Jeszcze w połowie XX wieku na Pogórzu Cieszyńskim włośnica sina była rośliną sporadycznie pojawiającą się na polach uprawnych, którą obserwowano głównie w okopowych.

Obecnie w tym regionie włośnica występuje zarówno na siedliskach ruderalnych, na brzegach wód, w sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu oraz niemal we wszystkich uprawach rolniczych. Wyjątkiem jest owies i rzepak ozimy, gdzie gatunek ten pojawia się bardzo rzadko. Problemy z występowaniem włośnicy w różnych uprawach wynikają ze zmiany struktury zasiewów, a przede wszystkim z coraz częstszego rezygnowania z uprawy roślin okopowych. Z tego powodu zostaje ona niejako zmuszona do „szukania” innych, zastępczych siedlisk.

Aktualnie włośnica sina wraz z szarłatem szorstkim, owsem głuchym i psianką czarną zaczyna stanowić poważny problem w uprawach Pogórza Cieszyńskiego.

źródło/więcej informacji:
Chwastek E., Idziak R., Waligóra H.
2020. Włośnica sina [Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.] w uprawach rolniczych Pogórza Cieszyńskiego. Progress in Plant Protection  60 (1): 11-16.