Adiuwanty do herbicydów

topramezon

topramezone (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd po raz pierwszy wprowadzono do sprzedaży w roku 2006 w USA i Kanadzie pod nazwą handlową Impact oraz w Niemczech i Austrii jako Clio [3]. W Polsce zarejestrowany w roku 2012 w mieszaninie z dikambą (Stellar 210 SL).

Grupa chemiczna

benzoilopirazole

Grupa HRAC

27 (dawniej F2)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez korzenie i liście roślin [1].

Działanie

Topramezon działa systemicznie, hamuje biosyntezę karotenoidów (blokuje działanie enzymu HPPD). Dochodzi do bielenia liści, gatunki wrażliwe zamierają przeciętnie po 14 dniach od aplikacji [1].

 Skuteczność chwastobójcza*:

Topramezon 50,4 g/ha + adiuwant

  • Gatunki wrażliwe (skuteczność min. 85%) np.: chwastnica jednostronna, gorczyca biała, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, łoboda rozłożysta, mlecz polny, palusznik krwawy, palusznik nitkowaty, portulaka pospolita, przetacznik perski, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rzepak samosiewy, sporek polny, szczyr roczny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielona, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, żółtlica owłosiona.
    Gatunki odporne (skuteczność poniżej 60%): fiołek polny, iglica pospolita, perz właściwy, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowaty), wiechlina roczna [4].

W latach 2009-2016 na terenie USA potwierdzono obecność kilku populacji szarłatów (Amaranthus palmeri i Amaranthus tuberculatus) uodpornionych m.in. na działanie topramezonu (odporność krzyżowa lub wielokrotna). [5] (dodano 13-11-2018).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

kukurydza

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

10,8-69,3 dni w badaniach polowych, w warunkach laboratoryjnych 85-357 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

>2000 mg/kg [2]

Wybrane preparaty

  • Stellar 210 SL (+ dikamba) (środek usunięty z rejestru)

Aktualnie w Polsce (stan na 18-01-2022) brak zarejestrowanych środków ochrony roślin zawierających topramezon.

źródła:
1. BASF Crop Protection New Zealand. http://agro.basf.co.nz/products/herbicides/arietta.aspx [dostęp 17.06.2015]
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 17.06.2015].
3. Krämer W., Schirmer U. (red.).2007. Modern Crop Protection Compounds. Wiley-VCH, Weinheim, 1302 ss.
4. Schönhammer, A., J. Freitag, and H. Koch. 2006. Topramezone – ein neuer herbizidwirkstoff zur hochselektiven hirse- und unkrautbekämpfung in mais (Topramazone: a new highly selective herbicide compound for control of warm season grasses and dicotyledoneous weeds in maize). J. Plant Dis. Protect., Suppl. 20: 1023–1031.
5. www.weedscience.org [dostęp 13-11-2018]