Adiuwanty do herbicydów

tembotrion

tembotrion wzór strukturalny
tembotrione (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd został odkryty w roku 1997, a wprowadzony do sprzedaży na przełomie 2007/2008 w Austrii, Brazylii, USA oraz na Węgrzech [1]. W Polsce pierwszy preparat zawierający tembotrion (Laudis 44 OD) zarejestrowano w roku 2009.

Grupa chemiczna

trójketony

Grupa HRAC

27 (dawniej F2)

Drogi wnikania do roślin

Tembotrion pobierany jest przede wszystkim przez liście, w przypadku gdy trafi on do gleby jedynie niewielka część substancji przedostaje się do roślin [1].

Działanie

Herbicyd blokuje powstawanie karotenoidów (barwniki roślinne), co prowadzi do zniszczenia chlorofilu. Typowym objawem działania jest bielenie liści. Pierwsze symptomy pojawiają się już po 5-7 dniach od aplikacji, a pełne działanie (obumieranie chwastów) średnio po upływie 2-3 tygodni [3] (aktualizacja 20-10-2017).

Działanie tembotrionu na chwasty. Zdjęcie wykonano 10 dni po spóźnionym zabiegu, który został przeprowadzony na chwasty w zbyt zaawansowanych stadiach rozwoju (dodano 14-07-2018).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza

GATUNKI WRAŻLIWE
np. chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, krzywoszyj (farbownik) polny, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina, włośnica zielona [3, 4].

W etykiecie Laudis 20 WG maruna wymieniona jest jako gatunek wrażliwy, natomiast w etykiecie Laudis 44 OD jako gatunek średnioodporny (aktualizacja 11-08-2021).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

kukurydza oraz niektóre uprawy małoobszarowe (kukurydza cukrowa, mak, len (z wykluczeniem plantacji przeznaczonych na cele konsumpcyjne dla ludzi i zwierząt), plantacje drzewek bożonarodzeniowych).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

1,8-2,9 dni w badaniach polowych, w warunkach laboratoryjnych 4,2-87,2 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 2500 mg/kg [2]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 11-04-2023)

  • Capreno 547 SC (+ tienkarbazon metylu)
  • Laudis 20 WG
  • Laudis 44 OD

 źródła:
1.
Dan H. G., Barroso A. L. L., Oliveira Jr. R. S., Dan L. G. M., Procópio S. O., Constantin J. 2012. Potential Use of Tembotrione (HPPD Inhibitor Herbicides) in Grain Sorghum. s 171-184. W “Weed Control” (A. Price red.), Wyd. 1., Intech, Rijeka – Chorwacja, 276 ss.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 21.06.2015].
3. Etykieta herbicydu Laudis 20 WG, gov.pl, dostęp 11-08-2021.
4. Etykieta herbicydu Laudis 44 OD, gov.pl, dostęp 11-08-2021.