Adiuwanty do herbicydów

tembotrion

tembotrion wzór strukturalny
tembotrione (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd został odkryty w roku 1997, a wprowadzony do sprzedaży na przełomie 2007/2008 w Austrii, Brazylii, USA oraz na Węgrzech [1]. W Polsce pierwszy preparat zawierający tembotrion (Laudis 44 OD) zarejestrowano w roku 2009.

Grupa chemiczna: trójketony

Grupa HRAC: F2

Drogi wnikania do roślin: Tembotrion pobierany jest przede wszystkim przez liście, w przypadku gdy trafi on do gleby jedynie niewielka część przedostaje się do roślin [1].

Działanie: Herbicyd blokuje powstawanie karotenoidów (barwniki roślinne), co prowadzi do zniszczenia chlorofilu. Typowym objawem działania jest bielenie liści. Pierwsze symptomy pojawiają się już po 5-7 dniach od aplikacji, a pełne działanie (obumieranie chwastów) średnio po upływie 2-3 tygodni [3] (aktualizacja 20-10-2017).

Działanie tembotrionu na chwasty. Zdjęcie wykonano 10 dni po spóźnionym zabiegu, który został przeprowadzony na chwasty w zaawansowanych stadiach rozwoju (dodano 14-07-2018).

Skuteczność chwastobójcza*:

  • Tembotrion 75 g/ha + adiuwant
    Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi (w fazie siewek), rzepak (samosiewy kiełkujące z nasion), rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina, włośnica zielona.
    Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik perski, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowaty). Po zwiększeniu dawki do 100 g/ha + adiuwant wrażliwe na działanie herbicydu stają się także dymnica pospolita i fiołek polny [3].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania (aktualizacja 03-10-2018): kukurydza oraz niektóre uprawy małoobszarowe (kukurydza cukrowa, mak, len (z wykluczeniem plantacji przeznaczonych na cele konsumpcyjne dla ludzi i zwierząt), plantacje drzewek bożonarodzeniowych).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 1,8-2,9 dni w badaniach polowych, w warunkach laboratoryjnych 4,2-87,2 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 2500 mg/kg [2]

Wybrane preparaty (aktualizacja 06-03-2018):

  • Auxo 337 EC (+ bromoksynil)
  • Capreno 547 SC (+ tienkarbazon metylu)
  • Laudis 20 WG
  • Laudis 44 OD

 źródła:
1.
Dan H. G., Barroso A. L. L., Oliveira Jr. R. S., Dan L. G. M., Procópio S. O., Constantin J. 2012. Potential Use of Tembotrione (HPPD Inhibitor Herbicides) in Grain Sorghum. s 171-184. W “Weed Control” (A. Price red.), Wyd. 1., Intech, Rijeka – Chorwacja, 276 ss.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 21.06.2015].
3. Laudis 20 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 102/2014 z d nia 08.07.2014 r.