Adiuwanty do herbicydów

sulfosulfuron


(ang. sulfosulfuron)

 Herbicyd opisany w roku 1995, do sprzedaży trafił w 1997 [2]. W Polsce pierwsza rejestracja produktu zawierającego sulfosulfuron miała miejsce w roku 1998 [1] (aktualizacja 03.01.2017).

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC

(dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany jest przez liście oraz korzenie roślin.

Działanie

Sulfosulfuron działa systemicznie (przemieszcza się w roślinach). Hamuje syntezę aminokwasów waliny, leucyny oraz izoleucyny. Selektywność dla upraw wynika z możliwości szybkiej metabolicznej detoksykacji substancji przez niektóre gatunki roślin.

W korzystnych warunkach pierwsze objawy działania sulfosulfuronu ujawniają się po 7-10 dniach od zabiegu, a po 2-4 tygodniach gatunki wrażliwe zamierają (dodano 18-10-2017). Objawy fitotoksyczności (chlorozy i nekrozy) występują najpierw na najmłodszych tkankach, następnie rozprzestrzeniają się na całą roślinę. U niektórych gatunków jedynym symptomem działania sulfosulfuronu może być długotrwałe zahamowanie wzrostu (dodano 21-11-2017).

Temperatura minimalna do stosowania sulfosulfuronu to 10-12˚C, optymalna 15-25˚C, a maksymalna 25˚C [3] (dodano 20-07-2017).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*

GATUNKI WRAŻLIWE
np. bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, iglica pospolita, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdest plamisty, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stokłosy, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne [1].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime.

Mieszanina sulfosulfuronu z retardantami (proheksadionem wapnia lub CCC) nie wpłynęła fitotoksycznie na pszenicę ozimą odmiany Korweta (badanie IOR-PIB) [4] (dodano 21-02-2020).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

28,8-75,1 dni w badaniach polowych, 12,0-224,4 dni w warunkach laboratoryjnych.
Buraki są rośliną bardzo wrażliwą nawet na nieznaczne ilości sulfosulfuronu. Na stanowiskach chronionym sulfosulfuronem można je uprawiać dopiero po upływie 24 miesięcy po wykonaniu zabiegu (dodano 03.01.2017).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg

Wybrane preparaty

Aktualnie w Polsce nie są dostępne żadne zarejestrowane preparaty zawierających sulfosulfuron (stan na marzec 2022).

  • Apyros 75 WG
  • Nylon 75 WG

źródła:
1. Praczyk T., Skrzypczak G.
2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
2. Tomlin C. D. S. (red.).
2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.

3. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
4. Mizniak W., Praczyk T. 2008. Progress in Plant Protection. 48 (2): 635-639.