Adiuwanty do herbicydów

Skuteczność herbicydów przedwschodowych w ziemniaku

Ziemniak, ze względu na technologię uprawy oraz cechy biologiczne, jest rośliną bardzo wrażliwą na konkurencję ze strony chwastów. Plon bulw na stanowiskach niewłaściwie chronionych może być niższy nawet o 70%.

W badaniu polowym przeprowadzonym w IHAR-PIB (oddział w Boninie) porównano działanie kilku jednoskładnikowych herbicydów aplikowanych na plantacjach ziemniaka w terminie przedwschodowym. Wykorzystano produkty zawierające aklonifen, chlomazon, flurochloridon, metobromuron, metrybuznę, pendimetalinę i prosulfokarb.

Wszystkie zastosowane herbicydy charakteryzowały się wysoką efektywnością w zwalczaniu chwastów dominujących. Najwyższą skuteczność zaobserwowano po zastosowaniu flurochloridonu oraz metrybuzyny. Nie stwierdzono negatywnego wpływu aplikowanych środków w postaci zdrobnienia bulw.

źródło/więcej informacji:
Urbanowicz J. 2021. Skuteczność zwalczania chwastów w ziemniaku za pomocą wybranych herbicydów przedwschodowych. Ziemn. Pol. 1: 24-33.