Adiuwanty do herbicydów

Rdest plamisty przydatny w zwalczaniu bielinka kapustnika

Lektyna* pozyskana z pospolitego chwastu – rdestu plamistego, okazuje się być przydatna w zwalczaniu larw bielinka kapustnika. Larwy żerujące na liściach rzodkwi, które zostały pokryte różnymi stężeniami lektyny, cechowała wysoka śmiertelność (nawet ponad 70%) oraz niższa masa ciała. Rezultaty badań dają nadzieję na nową skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska metodę walki ze szkodnikiem.

* lektynami nazywane są białka zdolne wiązać węglowodany

Źródło:
Zibaee A., Alborzi Z., Karimi-Malati A., Salimi M. 2014. Effects of a lectin from Polygonum persicaria L. on Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae). J. Plant Prot. Res. 54(3): 250-257.