Adiuwanty do herbicydów

Odporność chwastów na herbicydy a progi szkodliwości

W czasopiśmie „Fragmenta Agronomica” pojawił się interesujący artykuł dyskusyjny dotyczący praktycznego zastosowania progów szkodliwości w sytuacji gdy istnieje ryzyko rozwoju odporności chwastów na substancje czynne herbicydów.

Autor publikacji, profesor Kazimierz Adamczewski (IOR-PIB), zwraca uwagę na sprzeczność pomiędzy wymaganiami stawianymi przez progi szkodliwości, a działaniami zalecanymi w celu zapobieżenia odporności chwastów na herbicydy.

Jego zdaniem, rekomendacje spotykane w innych państwach (np. USA ),  że należy zwalczać wszystkie chwasty niezależnie od progów szkodliwości, są uzasadnione. Profesor wspomina również o potrzebie rewizji często spotykanego w publikacjach herbologicznych terminu – „regulacja zachwaszczenia”. Termin ten, jego zdaniem, ma większe znaczenie w rolnictwie ekologicznym, gdzie chwasty spełniają pożyteczną rolę podtrzymując różnorodność biologiczną ekosystemu.

Zachęcam do zapoznania się z pełną wersją artykułu dostępną na stronie internetowej wydawnictwa Fragmenta Agronomica.

źródło:
Adamczewski K. 2017. Odporność chwastów na herbicydy a problem progów szkodliwości. Fragm. Agron. 34(4): 208–210.

foto. werner22brigitte