Adiuwanty do herbicydów

Ocena wschodów miotły zbożowej

W hali wegetacyjnej Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono ścisłe doświadczenie doniczkowe w celu oceny wschodów miotły zbożowej w zależności od wieku ziarniaków (ziarniaki świeże oraz 1-, 2-, 3-, 4-letnie) oraz miejsca ich pochodzenia.

Ustalono m.in., że wschody miotły zbożowej były istotnie zmienne w zależności od wieku ziaraniaków oraz stanowiska występowania roślin matecznych. Najliczniej wschodziły rośliny z 3-letnich ziarniaków. Wschody siewek z ziarniaków 2- i 4-letnich były zbliżone.

źródło/więcej informacji:
Lejman A., Parylak D. 2022. Ocena wschodów miotły zbożowej (Apera spica-venti) w zależności od wieku diaspor i miejsca występowania. Progress in Plant Protection 62(1): 51–56.