Adiuwanty do herbicydów

Nicogran 040 SC


Nicogran 040 SC jest herbicydem przeznaczonym do stosowania w kukurydzy. Zawiera nikosulfuron, substancję należącą do grupy HRAC B. Preparat stosuje się w fazie 4-7 liści rośliny uprawnej. W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów preparat Nicogran 040 SC zaleca się stosować w mieszaninie z preparatem Sulcogan 300 SC.

na podstawie: Zał. do pozw. MRiRW nr R-84/2016 h.r. z dnia 8.12.2016 r.