Adiuwanty do herbicydów

napropamid

napropamide (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd został po raz pierwszy opisany w roku 1969 [4], w Polsce zarejestrowany 10 lat później (1979) [3].

Grupa chemiczna

amidy

Grupa HRAC

0 (dawniej K3)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany głównie przez korzenie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Selektywny herbicyd, przemieszczający się w roślinach (działanie systemiczne). Hamuje podziały komórek roślinnych. Objawem działania jest zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni. Napropamid najskuteczniej niszczy chwasty na etapie kiełkowania (aktualizacja 04-11-2017). Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów [1] (dodano 08-08-2019).

Napropamid jest substancją w dużym stopniu wrażliwą na działanie światła. W warunkach intensywnego nasłonecznienia (lato) już po 4 dniach może rozłożyć się około 50% herbicydu znajdującego się na powierzchni plantacji (dodano 18-07-2020).

Po zabiegu na niektórych roślinach uprawnych mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności np. zahamowanie wzrostu (pomidor z rozsady, kapusta głowiasta z rozsady) oraz nieznaczne przejaśnienia tkanek (pomidor z rozsady). Symptomy te szybko ustępują i nie mają wpływu na poziom plonowania (dodano 23-08-2019).

Skuteczność chwastobójcza*

GATUNKI WRAŻLIWE
np. chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa (aktualizacja 14-07-2022).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

agrest, kapusta głowiasta z rozsady, malina, pomidor z rozsady, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, rzepak ozimy, truskawka.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach polowych 31-127 dni, w warunkach laboratoryjnych 120-400 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 4680 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 24-02-2020):

 • Altiplano DAM tec (+ chlomazon)
 • Baristo 500 SC
 • Colzamid
 • Colzamid Top (+ chlomazon)
 • Colzor Sync Tec (+ metazachlor + chlomazon)
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + chlomazon)
 • Command Top 375 CS (+ chlomazon)
 • Devrinol 450 SC
 • Devrinol Top 375 CS (+ chlomazon)
 • Inventor 500 SC
 • Torso SC (+ metazachlor + chinomerak)
 • Wicher 500 SC

źródła:
1. Devrinol 450 SC.
Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 592/2015d z dnia 16.07.2015 r.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.