Adiuwanty do herbicydów

napropamid

napropamide (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd został po raz pierwszy opisany w roku 1969 [4], w Polsce zarejestrowany 10 lat później (1979) [3].

 Grupa chemiczna: amidy

Grupa HRAC: K3

Drogi wnikania do roślin: Pobierany głównie przez korzenie.

Działanie: Selektywny herbicyd, przemieszczający się w roślinach (działanie systemiczne). Hamuje podziały komórek roślinnych. Objawem działania jest zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni. Napropadmid najskuteczniej niszczy chwasty na etapie kiełkowania (aktualizacja 04-11-2017). Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów [1] (dodano 08-08-2019).

Napropamid jest substancją w dużym stopniu wrażliwą na działanie światła. W warunkach intensywnego nasłonecznienia (lato) już po 4 dniach może rozłożyć się około 50% herbicydu znajdującego się na powierzchni plantacji (dodano 18-07-2020).

Po zabiegu na niektórych roślinach uprawnych mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności np. zahamowanie wzrostu (pomidor z rozsady, kapusta głowiasta z rozsady) oraz nieznaczne przejaśnienia tkanek (pomidor z rozsady). Symptomy te szybko ustępują i nie mają wpływu na poziom plonowania (dodano 23-08-2019).

 Skuteczność chwastobójcza*:

 • Napropamid w dawce 900 g/ha:
  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tasznik pospolity, wiechlina roczna.
 • Napropamid w dawce w dawce 1125-1350 g/ha:
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumianek pospolity (w dawce 1350 g/ha), szarłat szorstki, tasznik pospolity.
 • Napropamid w dawce 1800-2700 g/ha
  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania: agrest, kapusta głowiasta z rozsady, malina, pomidor z rozsady, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, rzepak ozimy, truskawka.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 31-127 dni, w warunkach laboratoryjnych 120-400 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 4680 mg/kg

Wybrane preparaty (aktualizacja 24-02-2020):

 • Altiplano DAM tec (+ chlomazon)
 • Baristo 500 SC
 • Colzamid
 • Colzamid Top (+ chlomazon)
 • Colzor Sync Tec (+ metazachlor + chlomazon)
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + chlomazon)
 • Command Top 375 CS (+ chlomazon)
 • Devrinol 450 SC
 • Devrinol Top 375 CS (+ chlomazon)
 • Inventor 500 SC
 • Torso SC (+ metazachlor + chinomerak)
 • Wicher 500 SC

źródła:
1. Devrinol 450 SC.
Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 592/2015d z dnia 16.07.2015 r.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.