Adiuwanty do herbicydów

Nanosurfaktanty pomagają zwalczać chwasty

Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty) są szeroko wykorzystywane w ochronie roślin, m.in. w celu poprawy skuteczności działania środków chwastobójczych. Tego rodzaju substancje mogą spowodować, że krople opryskowe lepiej zwilżają powierzchnię liści chwastów, a substancja aktywna łatwiej przenika przez kutikulę.

Uczeni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przeprowadzili badanie oceniające wpływ dwóch niejonowych surfaktantów krzemoorganicznych oraz dwóch surfaktantów zawierających nanocząstki srebra na skuteczność chwastobójczą cykloksydymu (roślina testowa pszenica) oraz mieszaniny 2,4-D + fluroksypyr (roślina testowa rzepak ozimy). Pomiarom poddano kąt przylegania oraz napięcie powierzchniowe kropel cieczy opryskowej.

Cykloksydym działał najlepiej z z surfaktantem zawierającym cząsteczki srebra Ag1, a następnie z Ag2. Kombinacja 2,4-D + fluroksypyr wykazała najwyższą skuteczność chwastobójczą w połączeniu z nanosurfaktantem Ag2.

źródło/więcej informacji
Sobiech Ł., Skrzypczak G., Khachatryan K., Grzanka M. 2019. Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów. Przem. Chem. 98 (8): 1268-1271.