Adiuwanty do herbicydów

metrybuzyna

metribuzin (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany w roku 1968. Wprowadzony do sprzedaży w roku 1971. W Polsce pierwsza rejestracja preparatu zawierającego metrybuzynę miała miejsce w roku 1978 [2, 4].

 Grupa chemiczna: triazynony

Grupa HRAC: C1

 Drogi wnikania do roślin: Substancja pobierana przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

Działanie: Powoduje zakłócenie przebiegu procesu fotosyntezy poprzez zahamowanie transportu elektronów w fotosystemie II.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*:

 • Metrybuzyna w dawce 350-525 g/ha
  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowaty).
  Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa [3].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: jęczmień ozimy, marchew, pomidor, pszenica ozima, pszenżyto ozime, soja, szparagi, ziemniak, żyto (aktualizacja 19-03-2017).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 11,5 dni (typowe) [1]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 322 mg/kg (samice) – 510 mg/kg (samce) [4]

Wybrane preparaty (aktualizacja 29-08-2020):

 • Arcade 880 EC (+ prosulfokarb)
 • Aurelit 70 WG
 • Avatar 293 ZC (+ chlomazon)
 • Bacara Trio 516 SC (+ diflufenikan + flufenacet)
 • Bazar 70 WG
 • Buzzin
 • Citation 70 WG
 • Coliseum (+ flufenacet)
 • Elafi 70 WG
 • Expert Met 56 WG (+ flufenacet)
 • Keeper Agro
 • Mistral 70 WG
 • Plateen 41,5 WG (+ flufenacet)
 • Raba 70 WG
 • Sencor Liquid 600 SC
 • Tavas 312,5 SC (+ diflufenikan)
 • Tuberon 70 WG

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 09.09.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Maestro 70 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-93/2014d z dnia 01.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 16/2013 z dnia 28.01.2013 r.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.