Adiuwanty do herbicydów

metrybuzyna

metribuzin (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany w roku 1968. Wprowadzony do sprzedaży w roku 1971. W Polsce pierwsza rejestracja preparatu zawierającego metrybuzynę miała miejsce w roku 1978 [2, 3].

Grupa chemiczna

triazynony

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Drogi wnikania do roślin

Substancja pobierana przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

Działanie

Powoduje zakłócenie przebiegu procesu fotosyntezy poprzez zahamowanie transportu elektronów w fotosystemie II.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa (aktualizacja 14-05-2022).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień ozimy, marchew, pomidor, pszenica ozima, pszenżyto ozime, soja, szparagi, ziemniak, żyto (aktualizacja 19-03-2017).

Niektóre odmiany ziemniaka wykazują wrażliwość na działanie metrybuzyny. Na roślinach pojawiają się chlorotyczne lub nekrotyczne przebarwienia, może dojść do spadku plonu lub zdrobnienia bulw, a w skrajnych przypadkach (odmiany o najwyższym stopniu wrażliwości) do całkowitego zniszczenia plantacji (aktualizacja 09-05-2023).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

11,5 dni (typowe) [1]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

322 mg/kg (samice) – 510 mg/kg (samce) [4]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 29-08-2020):

 • Arcade 880 EC (+ prosulfokarb)
 • Aurelit 70 WG
 • Avatar 293 ZC (+ chlomazon)
 • Bacara Trio 516 SC (+ diflufenikan + flufenacet)
 • Bazar 70 WG
 • Buzzin
 • Citation 70 WG
 • Coliseum (+ flufenacet)
 • Elafi 70 WG
 • Expert Met 56 WG (+ flufenacet)
 • Keeper Agro
 • Mistral 70 WG
 • Plateen 41,5 WG (+ flufenacet)
 • Raba 70 WG
 • Sencor Liquid 600 SC
 • Tavas 312,5 SC (+ diflufenikan)
 • Tuberon 70 WG

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 09.09.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.