Adiuwanty do herbicydów

metamitron

(ang. metamitron)

Metamitron pojawił się w sprzedaży w roku 1975 we Francji. W Polsce po raz pierwszy został zarejestrowany w roku 1984 [1]. Metamitron wykorzystywany jest również jako regulator wzrostu przeznaczony do przerzedzania zawiązków jabłoni i gruszy (Brevis 150 SG) (dodano 04-08-2017).

Grupa chemiczna

triazynony

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany jest przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Metamitron jest herbicydem selektywnym, układowym (systemicznym). Hamuje transport elektronów w fotosystemie II, zakłócając przebieg procesu fotosyntezy. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni (dodano 05-06-2019). Temperatura minimalna dla działania metamitronu to 10˚C, optymalna 12-20˚C, maksymalna 25˚C[2] (dodano 04-08-2017).

Skuteczność chwastobójcza

Gatunki wrażliwe*: np. blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, lnica polna, łoboda rozłożysta, łoczyga pospolita, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, złocień pospolity, żółtlica drobnokwiatowa [1, 4] (aktualizacja 13-01-2023).

Metamitron stosowany łącznie z adiuwantami olejowymi, wolniej przenikał w głąb profilu glebowego, co wpłynęło korzystnie na skuteczność zabiegu i wydłużyło czas działania na chwasty (badanie IUNG-PIB) [3] (dodano 29-01-2020).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, truskawka (aktualizacja 11-03-2023)

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

6,6-22,0 dni (badania polowe); 2,2-44,5 dni (badania laboratoryjne)

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

1183 mg/kg

Wybrane preparaty zawierające metamitron

(aktualizacja 04-08-2017)

 • Bettix 70 WG
 • Bettix Combi 500 SC (+ etofumesat)
 • Brevis 150 SG
 • Burakomitron 70 WG
 • Django 700 SC
 • Django-One
 • Domino 700 SC
 • Goltix – S 700 SC
 • Goltix 700 SC
 • Goltix 700 SC
 • Goltix Compact 90 WG
 • Goltix Gold 700 SC
 • Goltix Titan 565 SC (+ chinomerak)
 • Metafol 700 SC
 • Metafol Pro
 • Metron 700 SC
 • Oblix MT 500 SC (+ etofumesat)
 • Target 700 SC
 • Torero 500 SC (+ etofumesat)
 • Xitlog 700 SC

źródła:
1. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
2.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
3. Kucharski M., Domaradzki K. 2008. Stosowanie adiuwantów z metamitronem w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność chwastobójczą oraz pozostałości herbicydu w glebie. Progress in Plant Protection 48 (1): 281–286.
4. Goltix Gold 700 SC. Etykieta preparatu. Załącznik do decyzji MRiRW nr R 43/2022d z dnia 26.01.2022 r.