Adiuwanty do herbicydów

mak wątpliwy

Papaver dubium
Nazwa angielska: long-headed poppy, blindeyes
Rodzina: makowate (Papaveraceae)

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa cienka, zielonawa, w górnej części zbrunatniała. Liścienie równowąskie, siedzące, zielone, nagie. Pierwsze liście jajowate lub eliptyczne, na ogół całobrzegie. Kolejne liście 2- i 3-dzielne, a liście dalsze wrębnie pierzasto klapowane. Liście sinawozielone, szczeciniasto owłosione.

ROŚLINA DOROSŁA
Pęd wzniesiony, osiągający 25-100 cm, dołem odstająco owłosiony. Liście pojedynczo lub podwójnie pierzastodzielne, z segmentami krótszymi i szerszymi w porównaniu do maku polnego, sinawozielone, odstająco owłosione. Szypułka kwiatowa w górnej części przylegająco szorstko owłosiona. Kwiaty pojedyncze, na ogół jasnoczerwone lub pomarańczowoczerwone, nasady płatków czasami czarne. Torebka naga, maczugowata, w nasadzie klinowata, żeberkowana. Nasiona nerkowate, drobne (0,7-0,8 mm długości), siatkowato dołeczkowane.

GATUNKI PODOBNE
Mak wątpliwy jest bardzo podobny do maku polnego. Obie rośliny najłatwiej odróżnić na etapie owocowania ze względu na odmienny kształt torebek (makówek).

Okres kwitnienia

V-VIII

Cykl życiowy, biologia

Gatunek jednoroczny, wytwarzający formy jare oraz zimujące. Pojedynczy osobnik wydaje średnio kilkanaście tysięcy nasion (w optymalnych warunkach nawet >160 tys.). Nasiona utrzymują zdolność do kiełkowania w glebie przez wiele lat. Mak wątpliwy jest rośliną odporną na suszę.

Występowanie, szkodliwość

Pojawia się najczęściej w miejscach ruderalnych, czasami na polach uprawnych, głównie w zbożach.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleba sucha lub świeża
wskaźnik trofizmu: gleba umiarkowanie uboga
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Siewka maku wątpliwego. Na tym etapie rozwoju zwalczanie herbicydami jest skuteczne.

(dodano 21-08-2023)

Zwalczanie maku wątpliwego

Wrażliwość na herbicydy np.*: chlopyralid + halauksyfen metylu.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przeczytaj także: Nieskuteczny oprysk na chwasty w zbożach ozimych? Może to przez biotypy odporne?

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.