Adiuwanty do herbicydów

Mączka z gorczycy zamiast herbicydu

Niektóre związki chemiczne występujące w nasionach gorczycy wywierają niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój innych gatunków roślin. Podejmowane są próby aby wykorzystać to zjawisko do ochrony upraw przed chwastami.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadzili badanie polowe, w którym ocenili wpływ mączki z nasion gorczycy białej (odmiana Borowska) na zachwaszczenie, wzrost oraz plonowanie ogórecznika lekarskiego.

Zmielone nasiona gorczycy rozsypano na powierzchni poletek doświadczalnych na jeden dzień przed wschodami rośliny uprawnej (po wzejściu pierwszych chwastów), w dawce 2 lub 3 ton na hektar.

Dzięki obecności mączki zachwaszczenie w okresie początkowego wzrostu ogórecznika zostało ograniczone o 37-46%. Gatunkami najwrażliwszymi na działanie związków zawartych w nasionach gorczycy były szarota błotna oraz gwiazdnica pospolita, a chwastem najbardziej tolerancyjnym okazał się tasznik pospolity.

Dostrzeżono także niewielkie objawy fitotoksyczności występujące na siewkach ogórecznika. Uszkodzenia te były jednak przemijające i nie wpłynęły istotnie na ostateczny plon biomasy nadziemnej oraz nasion.

źródło/więcej informacji:
Borowy A., Kapłan M. 2020. Evaluating mustard seed meal for weed suppression in borage (Borago officinalis L.) cultivation. Acta Agrobotanica 73 (2): article 7328

pełna wersja artykułu dostępna jest w witrynie internetowej czasopisma Acta Agrobotanica