Adiuwanty do herbicydów

Kosynier 420 SC, Macho 500 SC, Met-nex 500 SC

buraki i chwasty
Kosynier 420 SC
(nowe zezwolenie) – herbicyd zawierający chlorydazon (grupa HRAC C1) i chinomerak (grupa HRAC O), przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym (stosować wyłącznie w mieszaninach zbiornikowych podanych w etykiecie).

Macho 500 SC oraz Met-nex 500 SC – środki przeznaczone do eliminowania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Zawierają metazachlor, substancje czynną zaliczaną do grupy K3 wg HRAC.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 26-03-2017)