Adiuwanty do herbicydów

Herbos 110 EC – nowy herbicyd dla zbóż

pszenica-i-miotla-zbozowa
W rejestrze środków ochrony roślin pojawił się nowy herbicyd – Herbos 110 EC, zawierający fenoksaprop-P-etylu (grupa HRAC A). Preparat przeznaczony jest do stosowania nalistnego, zwalcza roczne chwasty jednoliścienne w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Zabieg należy wykonać wiosną od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31). Zwiększenie spektrum zwalczanych chwastów o gatunki dwuliścienne można uzyskać stosując Herbos 110 EC w mieszaninach ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC.

Działanie na chwasty:
a) Stosowanie środka pojedynczo
•    Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa
•    Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy

b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
•    Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik
perski
Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny
•    Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski