Adiuwanty do herbicydów

Glifosat coraz mniej skuteczny w zwalczaniu bodziszka cuchnącego

Do niszczenia roślinności występującej na torach kolejowych wykorzystywany jest bardzo często glifosat – związek nieselektywny o bardzo szerokim spektrum biologicznej aktywności. Zdarza się jednak, że pomimo regularnego stosowania preparatów zawierających tę substancję, niektóre gatunki nie są skutecznie niszczone i mogą stopniowo zwiększać swoją liczebność. Należy do nich bodziszek cuchnący, pospolita roślina azotolubna zasiedlająca najczęściej lasy i zarośla.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach postanowili sprawdzić dlaczego rośliny bodziszka cuchnącego, pomimo systematycznych zabiegów herbicydowych, mogą zwiększać swoją liczebność na torach kolejowych. W tym celu zebrano nasiona kilku populacji tego gatunku zasiedlających torowiska oraz lasy i porównano ich wrażliwości na glifosat.

Dostrzeżono, że rośliny uzyskane z nasion zebranych na torach kolejowych były bardziej tolerancyjne na działanie glifosatu od roślin pochodzących z terenów leśnych. Po 35 dniach od oprysku obumarło 75% osobników z populacji leśnej i 38% osobników z populacji zasiedlającej tory. Uzyskane wyniki wskazują, że długotrwałe stosowanie tych samych herbicydów na torowiskach spowodowało wyselekcjonowanie biotypów odpornych na glifosat.

źródło/więcej informacji:
Bemowska-Kałabun O., Bogucka A., Wiłkomirski B., Wierzbicka M. 2021. Survival on railway tracks of Geranium robertianum – a glyphosate-tolerant plant. Ecotoxicology 30: 1186-1202.