Adiuwanty do herbicydów

Wpływ glifosatu na odporność i odżywienie roślin

 W opracowaniu przeanalizowano dostępną literaturę dotyczącą wpływu glifosatu na rozwój niektórych chorób grzybowych oraz na dostępność makro- i mikroelementów dla roślin uprawnych. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań są sprzeczne. Niektóre wskazują, że stosowanie glifosatu może nieść niekorzystne konsekwencje, takie jak zwiększenie podatności roślin na choroby grzybowe (wg niektórych autorów glifosat stosowany 18 miesięcy przed siewem zbóż był najważniejszym agronomicznym czynnikiem rozwoju chorób, głównie fuzariozy kłosów) oraz obniżenie przyswajalności składników pokarmowych (dla upraw GMO). Jednak w innych doświadczeniach takich następstw stosowania glifosatu nie dostrzeżono. Brak jednoznacznych wyników wskazuję na potrzebę dalszych badań.

więcej informacji:
Weber R., Kita W., Pusz W. 2016. Wpływ herbicydów zawierających glifosat na odporność i odżywianie roślin. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Rolnictwo. 620: 83–92.

artykuł dostępny online na stronie wydawnictwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.