Adiuwanty do herbicydów

Formulacje środków ochrony roślin


Podstawowym składnikiem każdego chemicznego środka ochrony roślin jest substancja czynna (aktywna), której działanie najczęściej polega na niszczeniu agrofagów. Substancja czynna w czystej chemicznie postaci jest na ogół mało przydatna w praktyce rolniczej. Może być to na przykład spowodowane jej nietrwałością podczas przechowywania, niewielką rozpuszczalnością w wodzie, podatnością na działanie niekorzystnych czynników środowiska (np. szybki rozkład przez słońce lub bardzo łatwe zmywanie przez deszcz). W procesie produkcji środków ochrony roślin do substancji czynnej dodawane są substancje towarzyszące, które sprawiają, że aktywność biologiczna finalnego produktu jest wyższa, a jego stosowanie łatwiejsze oraz bardziej bezpieczne. Substancjami towarzyszącymi mogą być m.in. związki poprawiające retencję cieczy roboczej na roślinie, rozpuszczalniki, substancje ograniczające pienienie, bufory pH, związki zapobiegające korozji opryskiwacza.

Formulacja (forma użytkowa) jest fizyczną postacią środka ochrony roślin (substancji czynnej/czynnych oraz substancji towarzyszących), która została nadana w procesie technologicznym.

Przykładowe stałe formulacje herbicydów:

 • GR (granules) – granule do bezpośredniego stosowania (wykorzystywane np. na trawnikach, boiskach)
 • SG (water soluble granules) – granule rozpuszczalne w wodzie
 • SP (water soluble powder) – proszek rozpuszczalny w wodzie
 • WG (water dispersible granules) – granule do sporządzania zawiesiny wodnej
 • WP (wettable powder) – proszek do sporządzenia zawiesiny wodnej

Przykładowe płynne formulacje herbicydów:

 • AE (aerosol dispenser) dyspenser aerozolowy. Preparaty gotowe do użycia, formulacja najczęściej wykorzystywana w przypadku insektycydów.
 • AL (any other liquid) – inna ciecz.
 • CS (capsule suspension) – zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą.
 • DC (dispersible concentrate) koncentrat dyspersyjny.
 • EC (emulsifiable concentrate) – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej.
 • EO (emulsion, water in oil) – emulsja, woda w oleju.
 • EW (emulsion, oil in water) – emulsja olejowa w wodzie.
 • OD (oil dispersion) – zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą.
 • OF (oil miscible flowable concentrate = oil miscible suspension) koncentrat zawiesinowy rozcieńczony olejem.
 • SC (suspension concentrate = flowable concentrate) – koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą.
 • SE (suspo-emulsion) – zawiesinoemulsja do rozcieńczania z wodą.
 • SL (soluble concentrate) – koncentrat rozpuszczalny w wodzie.
 • ZC (a mixed formulation of CS and SC) – połączenie dwóch formulacji CS i SC – zawiesiny kapsuł oraz zawiesiny substancji czynnej.

foto. Republica/pixabay