Adiuwanty do herbicydów

flurochloridon

flurochloridone (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany w roku 1982, wprowadzony na rynek w 1985 (został wówczas zarejestrowany także w Polsce) [2, 4].

Grupa chemiczna

pyrolidony

Grupa HRAC

12 (dawniej F1)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez korzenie, łodygi i koleoptyle kiełkujących roślin.

Działanie

Flurochloridon hamuje syntezę karotenoidów co prowadzi do zniszczenia chlorofilu.
Na chwastach wrażliwych pojawiają się jasne plamy, blaszki liściowe mogą stać się zupełnie białe. Działa głównie na rośliny w czasie kiełkowania, w niewielkim stopniu eliminuje chwasty po wschodach (dodano 13-12-2017). Flurochloridon może powodować jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon. Chlorozy mogą pojawić się również na brzegach blaszek liściowych po intensywnych opadach deszczu [3] (aktualizacja 04-05-2018).
Temperatura minimalna do działania flurochloridonu to 0˚C, optymalna >0˚C, maksymalna 25˚C [5] (dodano 22-05-2017).

Skuteczność chwastobójcza *

Flurochloridon 250-750 g/ha:

  • Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
    Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczniec polny.
    Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny [3].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

marchew, pasternak, pietruszka, pszenica ozima, pszenżyto ozime, seler, ziemniak, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

11-65 dni w badaniach polowych, 22,8-180 dni w badaniach laboratoryjnych [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 2150 mg/kg [1]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 04-05-2018)

  • Racer 250 EC
  • Vernal 250 EC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.08.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274ss.
3. Racer 250 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R -186/2017d z dnia 08.05.2017 r. zmieniającego zezwolenie MRiRW Nr R-8/2003 z dnia 14.05.2003 r.

4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.