Adiuwanty do herbicydów

flazasulfuron

flazasulfuron (angielska nazwa zwyczajowa)
Produkt zawierający flazasulfuron został po raz pierwszy wprowadzony do sprzedaży w Japonii w roku 1989 [5].

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez liście oraz korzenie roślin.

Mechanizm działania

Herbicyd nieselektywny. Przemieszcza się w roślinie (działanie systemiczne). Inhibitor syntezy aminokwasów rozgałęzionych. Efektem działania jest zahamowanie podziałów komórkowych i wzrostu roślin, a następnie zamieranie gatunków wrażliwych (aktualizacja 29-04-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

flazasulfuron 0,05 kg/ha:

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek (bratek) polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, szczaw zwyczajny, wierzbownica górska, wrotycz pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, wyczyniec łąkowy.
Chwasty średnio odporne: nawłoć kanadyjska, przytulia pospolita, rdest plamisty.
Chwasty odporne: bylica pospolita, maliny-jeżyny, perz właściwy, skrzyp polny, wiechlina łąkowa

Substancja działa najlepiej na chwasty do 25 cm wysokości, wykonanie zabiegu na bardziej wyrośnięte egzemplarze ogranicza skuteczność. Stosowanie w zalecanej przez producenta mieszaninie z produktem zawierającym glifosat pozwala poszerzyć spektrum chwastobójcze oraz skuteczniej eliminować starsze chwasty [1] (aktualizacja 29-04-2017). Substancja stosowana w zalecanych dawkach (Chikara 25 WG) działa długo (do 90-120 dni) (dodano 12-10-2019).

  • W jednym z badań zastosowanie mieszaniny flazasulfuron + glifosat eliminowało nawłoć późną w 100% (ocena 8 tygodni po zabiegu), a odrastanie po 5 miesiącach oszacowano na 5%. Zastosowanie samego flazasulfuronu było znacznie mniej efektywne, skuteczność sięgała 65%, a odrastanie 100% [3] (dodano 29-04-2017).
  • W USA ustalono, że stosowanie flazasulfuronu w połączeniu z nawożeniem azotowym znacząco zwiększa efektywność niszczenia wiechliny rocznej. Skuteczność flazasulfuronu aplikowanego w dawce 4,4 g/ha + nawożenie (2x 73kg N/ha) była wyższa niż flazasulfuronu zastosowanego w dawce 17,5 g/ha (bez nawożenia). Jednak w przypadku eliminowania życicy trwałej nawożenie już nie miało istotnego wpływu na skuteczność zabiegu [2] (dodano 29-04-2017).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

Tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

2-18 dni w badaniach polowych [4].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

>5000  mg/kg [4]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 28-06-2021)

  • Chikara 25 WG
  • Flazas 25 WG
  • Hinoki

źródła:
1. Chikara 25 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Zezwolenie MRiRW nr R- 36/2011 z dnia 06.06.2011 r.
2. Brosnan J. T., Thoms A. W., McCullough P. E., Armel G. R., Breeden G. K., Sorochan J. C., Mueller T. C. 2010. Efficacy of flazasulfuron for control of annual bluegrass (Poa annua) and perennial ryegrass (Lolium perenne) as influenced by nitrogen. Weed Sci. 58: 449-456.
3. Domaradzki K., Badowski M., 2012. Możliwość chemicznego ograniczania występowania Solidago gigantea Aiton na terenach odłogowanych. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. C, 584: 17–24.
4. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 13.07.2015].
5. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.