Adiuwanty do herbicydów

fenmedifam


phenmedipham (ang.)

 Herbicyd opisany w roku 1967, wprowadzony na rynek rok później. W Polsce zarejestrowany po raz pierwszy w 1972.

Grupa chemiczna

fenylokarbaminiany

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Drogi wnikania do roślin

Herbicyd pobierany przez liście.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Fenmedifam zakłóca proces fotosyntezy. Hamuje transport elektronów w fotosystemie II. Temperatura minimalna dla działania fenmedifamu to 2-7˚C, optymalna 12-23˚C, maksymalna 25˚C [1] (dodano 14-09-2017).
Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków [3] (dodano 16-05-2019).

Skuteczność chwastobójcza*

fenmedifam (dawki nie określono) [2] (aktualizacja 20-12-2018):
Gatunki wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

burak cukrowy, burak pastewny, truskawka

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

5-40 dni w badaniach polowych, 26-43 dni w warunkach laboratoryjnych.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 8000 mg/kg

Wybrane preparaty

 • Agent 180 EC (+ desmedifam + etofumesat)
 • Akord 180 OF (+ desmedifam + etofumesat)
 • Bacalon 390 SC (+ etofumesat)
 • Beetup Compact 160 SC (+ desmedifam)
 • Beetup Trio 180 SC (+ desmedifam + etofumesat)
 • Belvedere 320 SE (+ desmedifam)
 • Belvedere Forte 400 SE (+ etofumesat + desmedifam)
 • Beta – Team 250 SE (+ etofumesat + desmedifam)
 • Betamax 160 SC
 • Betanal Elite 274 EC (etofumesat + desmedifam)
 • Betanal MaxxPro 209 OD (+ etofumesat + desmedifam + lenacyl)
 • Betanal Quattro 380 SE (+ metamitron + desmedifam + etofumesat)
 • Betasana 160 SC
 • Corzal 157 SE
 • Kemifam Super Koncentrat 320 EC (+ desmedifam)
 • Kontakt 320 SC
 • Kontakttwin 191 EC (+ etofumesat)
 • Powertwin 400 SC (+ etofumesat)
 • Safen Compact 160 SC (+ desmedifam)
 • Saherb 180 SC (+ desmedifam + etofumesat)
 • Sarbeet Duo 160 EC (+ desmedifam)
 • Teamforce 180 EC (+ etofumesat)
 • Triple 250 SE (+ etofumesat + desmedifam)
 • Wizard 180 EC (+ etofumesat)

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Beetup Flo
. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-20/2019 z dnia 25.01.2019 r.