Adiuwanty do herbicydów

Dzięki adiuwantom możliwa jest efektywniejsza walka z chwastami w buraku

Na 63. Sesji Naukowej IOR-PIB zaprezentowano wyniki dwuletnich doświadczeń polowych, których celem było opracowanie możliwości redukcji dawek herbicydów stosowanych w buraku cukrowym.

W pierwszym doświadczeniu wykorzystano mieszaninę dwóch produktów zawierających metamitron + chinomerak oraz fenmedifam + etofumesat zastosowaną łącznie z adiuwantami Insert lub Atpolan BIO 80 EC Premium. Herbicydy aplikowano w dawce zalecanej oraz zredukowanej o 33%.

Obniżone o 33% dawki herbicydów aplikowane łącznie z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC Premium ograniczały populację komosy białej o 96,65% (średnia z 2 lat badań). Dla porównania, pełne dawki herbicydów stosowane z adiuwantem Insert ograniczały populację komosy białej 92% (średnia z 2 lat badań). Przy zwalczaniu  pozostałych gatunków zachwaszczających plantację (fiołek polny, przytulia czepna, tobołek polny) rodzaj wykorzystanego adiuwanta nie odgrywał większej roli.

W drugim doświadczeniu badano możliwości łącznej redukcji dawek produktu zawierającego foramsulfuron + tienkarbazon metylu (przeznaczonego do stosowania wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS!). Niezależnie od składu mieszaniny (zalecana lub obniżona o 33% dawka herbicydu) aplikowanej łącznie z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC Premium uzyskano wysoką efektywność zwalczania komosy białej, tasznika pospolitego, maruny bezwonnej oraz gwiazdnicy pospolitej.  Zaobserwowano wyższą skuteczność zwalczania komosy białej po zabiegu herbicydem w dawce zalecanej z dodatkiem adiuwanta, w porównaniu do obiektu doświadczalnego, w którym zastosowano sam herbicyd.

Adiuwanty do herbicydów

źródło/więcej informacji:
Wachowski A., Mizniak W. 2023.
Możliwości redukcji dawek herbicydów stosowanych łącznie z adiuwantem wielokierunkowym będącym rezultatem projektu B + R „Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”. 63. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 15-16 lutego 2023, Streszczenia: 115-116.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!