Adiuwanty do herbicydów

Dynamika zachwaszczenia kukurydzy

W 5-letnim badaniu polowym przeprowadzonym w Wielkopolsce (Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne) oceniono zmiany w zbiorowisku chwastów występujących w uprawie kukurydzy.
Na powierzchniach badawczych  potwierdzono obecność od 14 do 19 gatunków chwastów. Niektóre z nich, m.in. komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku i rdestówka powojowata, były obserwowane we wszystkich latach badań. Zbiorowisko zaliczono do związku Polygono-Chenopodium z gatunkami charakterystycznymi dla rzędów Polygono-Chenopodietalia i Centauretalia cyani, klasy Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris, Agropyretea intermedio-repentis, Artemisienea vulgaris i Galio-Urticenea.

więcej informacji:
Idziak R., Waligóra H., Skrzypczak W., Kostiw P. 2019. Dynamika zachwaszczenia wybranych gatunków segetalnych w łanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Fragm. Agron. 36(1): 27–34.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica)