Adiuwanty do herbicydów

desmedifam

(ang.) desmedipham

 Herbicyd opisany po raz pierwszy w roku 1969, w Polsce zarejestrowany w 1997.

Decyzją Komisji Europejskiej (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1100 z 27 czerwca 2019 r.) państwa członkowskie zobowiązane zostały do wycofania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające desmedifam do dnia 1 stycznia 2020 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów preparatów upłynie najpóźniej dnia 1 lipca 2020 r. Uzasadnieniem tej decyzji jest m.in. brak możliwości wykluczenia narażenia konsumentów oraz zwierząt gospodarskich na szkodliwe pozostałości desmedifamu. Jego stosowanie stwarza również wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków (z wyjątkiem ssaków owadożernych) oraz ptaków (dodano 23-07-2019).

Grupa chemiczna: fenylokarbaminiany

Grupa HRAC: C1

Drogi wnikania do roślin: liście

Działanie: Desmedifam jest herbicydem selektywnym, działającym systemicznie. Zakłóca proces fotosyntezy, blokując transport elektronów w fotosystemie II. Dochodzi do żółknięcia blaszek liściowych (chlorozy), a następnie do ich obumierania (nekrozy). Substancja działa szybko, symptomy widoczne są już po kilku dniach po zabiegu (dodano 01-05-2019).
Temperatura minimalna dla działania desmedifamu to 2-7˚C, optymalna 12-23˚C, maksymalna 25˚C [1] (dodano 14-09-2017).

Chwasty wrażliwe*: np. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, komosa jesienna, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy, burak pastewny.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 4,8-9 dni w badaniach polowych, 3,2-175 dni w warunkach laboratoryjnych.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

Wybrane preparaty:

 • Agent 180 EC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Akord 180 OF (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Beetup Compact 160 SC (+ fenmedifam)
 • Beetup Trio 180 SC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Belvedere 320 SE (+ fenmedifam)
 • Belvedere Forte 400 SE (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Beta – Team 250 SE (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Betanal Elite 274 EC (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Betanal MaxxPro 209 OD (+ etofumesat + fenmedifam + lenacyl)
 • Betanal Quattro 380 SE (+ metamitron + etofumesat + fenmedifam)
 • Desmedifam 160 SE
 • Destor 160 SE
 • Kemifam Super Koncentrat 320 EC (+ fenmedifam)
 • Safen Compact 160 SC (+ fenmedifam)
 • Saherb 180 SC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Sarbeet Duo 160 EC (+ fenmedifam)
 • Triple 250 SE (+ etofumesat + fenmedifam)

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.