Adiuwanty do herbicydów

Dawki dzielone herbicydów w ochronie cebuli

Cebula to roślina uprawna bardzo wrażliwa na konkurencję ze strony chwastów. Na plantacjach niechronionych przez cały sezon wegetacyjny może dojść do strat plonu sięgających 100%. Wg prof. Dobrzańskiego (1999) okres krytyczny, gdy obecność zachwaszczenia jest najbardziej niepożądana, trwa od wschodów do czasu wytworzenia przez cebulę 3-4 liści.

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania mające na celu porównanie skuteczności herbicydów zastosowanych nalistnie w uprawie cebuli: oksyfluorofenu, prosulfokarbu, bromoksynilu i pirydatu oraz ich mieszanin. Preparaty aplikowano metodą dawek dzielonych, wykonując po trzy zabiegi co 5‒8 dni od fazy 1‒2 liści właściwych cebuli lub po dwa zabiegi od fazy 2‒3 liści cebuli. W strukturze zachwaszczenia dominowały: tasznik pospolity (54,1 szt./m2), żółtlica drobnokwiatowa (36,1 szt./ m2), tobołki polne (13,2 szt./ m2), chwastnica jednostronna (12,5 szt./ m2), starzec zwyczajny (5 szt./ m2) i komosa biała (2,4 szt./ m2).

Najlepsze zniszczenie chwastów oraz najwyższe plony cebuli uzyskano po trzykrotnym zastosowaniu mieszaniny oksyfluorofen + bromoksynil. Na chronionej w taki sposób roślinie uprawnej zaobserwowano niewielkie i przemijające objawy fitotoksyczności.

Najsłabsze zniszczenie chwastów oraz najniższy plon cebuli otrzymano z poletek opryskanych dwukrotnie mieszaniną oksyfluorofen + pirydat.

źródło/więcej informacji:
Anyszka Z., Golian J., Kwiatkowska J. 2021. Wpływ wybranych herbicydów i ich mieszanin stosowanych metodą dawek dzielonych na stopień zniszczenia chwastów oraz wzrost i plony cebuli. Progress in Plant Protection 61 (3): 184-194.