Adiuwanty do herbicydów

chlorydazon

chloridazon (pyrazon) (ang.)

 Chlorydazon opisano w roku 1962, wprowadzono na rynek w 1964. W Polsce zarejestrowany został w 1966. Początkowo w Polsce herbicyd ten nosił nazwę zwyczajową pirazon (ang. pyrazon). W niektórych państwach jest to oficjalna nazwa obowiązująca do dziś (np. w USA). Obecnie wycofany z użycia w Polsce.

Grupa chemiczna

pirydazony

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Drogi wnikania do roślin

Chlorydazon jest pobierany głównie przez korzenie roślin, w mniejszym stopniu przez liście.

Działanie

Chlorydazon pobierany przez korzenie działa systemicznie (układowo) czyli przemieszcza się do innych organów roślin. W przypadku zabiegu nalistnego jego działanie jest kontaktowe i może dojść jedynie do bardzo ograniczonej translokacji substancji czynnej (aktualizacja 23-12-2019). Chlorydazon prowadzi do zniszczenia chlorofilu oraz karotenoidów, w wyniku zablokowania przepływu elektronów w fotosystemie II.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza

CHWASTY WRAŻLIWE*
np. dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka czarna, rdest plamisty i powojowy, rzodkiew świrzepa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

burak cukrowy, burak pastewny.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach polowych 3-97 dni, w warunkach laboratoryjnych 8,6-173,9.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

samiec 3830 mg/kg, samica 2140 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 23-12-2019)

  • Chlorydazon 520 SC
  • Kosynier 420 SC (+ chinomerak)
  • Pyramin 65 WG
  • Pyramin Turbo 520 SC