Adiuwanty do herbicydów

chloroprofam


chlorpropham (angielska nazwa zwyczajowa)

Substancja opisana i wprowadzona na rynek światowy w roku 1951. W Polsce zadebiutowała w 1965. Stosowana jako herbicyd oraz regulator wzrostu zapobiegający kiełkowaniu bulw ziemniaka podczas przechowywania.

Obecnie chloroprofam jest wycofany z użycia w Polsce.

Grupa chemiczna

karbaminiany

Grupa HRAC

23 (dawniej K2)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

Działanie

Hamuje przebieg podziałów komórkowych w roślinach (inhibitor procesu mitozy).

Skuteczność chwastobójcza*

 • chloroprofam (dawki nie określono):
  Gatunki wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, łoboda rozłożysta, komosa biała, pokrzywa żegawka, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
 • chloroprofam  1600 g/ha (Alliacine 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 130/2014 z dnia 06.08.2014 r.):
  Gatunki wrażliwe: psianka czarna.
 • chloroprofam  2400 g/ha (Criptic 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R79/2014 z dnia 21.05.2014):
  Gatunki wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

cebula z siewu.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

2,8-23,9 dni (badania laboratoryjne)

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

4200 mg/kg

Wybrane preparaty (wycofane z użycia)

 • Alliacine 400 EC
 • Criptic 400 EC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 10.02.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.