Adiuwanty do herbicydów

bentazon


bentazone (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany po raz pierwszy w roku 1968, wprowadzony na rynek w 1972 [4]. W Polsce dostępny od roku 1977 [3].

Grupa chemiczna

benzotiadiazinony

Grupa HRAC

6 (dawniej C3)

Drogi wnikania do roślin

Bentazon pobierany jest głównie przez liście, działa wówczas kontaktowo przemieszczając się w tkankach w bardzo ograniczonym zakresie. W znacznie mniejszym stopniu jest pobierany przez korzenie, w takim przypadku dochodzi do transportu substancji w roślinie (działanie systemiczne).

Mechanizm działania

Zaburza proces fotosyntezy – hamuje transport elektronów w fotosystemie II. Żółknięcia liści (chlorozy) dostrzegalne są 3-5 dni po zabiegu, później dochodzi do nekroz (obumieranie tkanek) i zamierania gatunków wrażliwych (dodano 12-11-2017).

Skuteczność chwastobójcza *

 • bentazon (dawki nie określono):
  Gatunki wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gorycznik pospolity, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, portulaka pospolita, powój polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, ślazy, tasznik pospolity, tatarka, tobołki polne, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa [3].
 • bentazon w dawce 1200-1440 g/ha
  Gatunki wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa [1].
 • bentazon w dawce 960 g/ha
  Gatunki wrażliwe: gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, rdestówka powojowata, tasznik pospolity [5] (dodano 15-02-2019).

W badaniach polowych ustalono, że bentazon aplikowany w systemie dawek dzielonych wykazał wyraźnie wyższą skuteczność, gdy był stosowany łącznie z adiuwantami. Efekt chwastobójczy był widoczny aż do zbioru rośliny uprawnej [6] (dodano 04-07-2019).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona, fasola, kukurydza (dodano 28-01-2019), ziemniak.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniu polowym 4-21 dni, w warunkach laboratoryjnych 8-102 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 1000 mg/kg [4]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 30-10-2021):

 • Baltar
 • Basagran 480 SL
 • Beni
 • Benta Duo 480 SL
 • Bentamoc
 • Benz
 • Corum 502,4 SL (+ imazamoks)
 • Foresto 502,4 SL (+ imazamoks)
 • Gransol Extra 480 SL

źródła:
1. Basagran 480 SL.
Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-394/2014d z dnia 22.10.2014 r.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5. Benz. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-136/2018 z dnia 30.07.2018 r.
6. Pałczyński J., Dobrzański A., Anyszka Z. 1994. Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą bentazonu stosowanego metodą dzieloną w uprawie fasoli. s. 166–169. W: „Strączkowe rośliny białkowe”. I. Fasola. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w Lublinie, Komitet Badań Naukowych, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Lublin, 25 listopada 1994, 207 ss.