Adiuwanty do herbicydów

BeFlex 500 SC, Beta 247 EC, Clap, Koban Pro 600 EC, Onyx 600 EC

BeFlex 500 SC – produkt zawierający beflubutamid, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.

Beta 247 EC – herbicyd trójskładnikowy, zawierający fenmedifam, desmedifam oraz etofumesat przeznaczony do zwalczania gatunków dwuliściennych w buraku cukrowym.

Clap – środek zawierający chlopyralid, przeznaczony do eliminowania ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

 Koban Pro 600 EC – herbicyd zawierający petoksamid, przeznaczony do do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy i rzepaku ozimego.

 Onyx 600 EC – produkt zawierający pirydat, przeznaczony do niszczenia chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 01-05-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów.