Adiuwanty do herbicydów

Atlas herbicydów – aktualizacja zbiorcza

W aktualnej klasyfikacji HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) oznaczenie literowe (A,B,C…) mechanizmów działania herbicydów zostały zamienione na cyfrowe (liczby do 34). Uznano, że w skali globalnej taki zapis będzie bardziej przejrzysty i zrozumiały. Nawet w rejonach geograficznych gdzie nie używa się alfabetu łacińskiego oraz/lub panuje wysoki poziom analfabetyzmu niemal wszyscy potrafią odczytać liczby arabskie. Poza tym, dla nowo odkrywanych mechanizmów działania niebawem zabrakłoby liter do oznaczenia (w podstawowym alfabecie łacińskim dostępnych jest 26 liter).

W związku z tymi zmianami dokonano zbiorczej aktualizacji opisów grup HRAC w Atlasie herbicydów. Oprócz symboli literowych, pojawiały się aktualnie obowiązujące oznaczenia liczbowe.