Adiuwanty do herbicydów

8 zezwoleń na środki chwastobójcze

Akapit 125 EC – zawiera fluazifop-P-butylu. Stosowanie: rzepak ozimy, ziemniak, fasola szparagowa, truskawka.

Botrin 750 WG – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

Devoid 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy.

Keeper AL – zawiera diflufenikan i glifosat. Stosowanie: Nieutwardzane powierzchnie wokół domu i ogrodzie (ścieżki, dróżki, powierzchnie dookoła krzewów i drzew ozdobnych).

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Metodus 650 WG – zawiera izoksaflutol, mezotrion i terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

Pinoxy 50 EC – zawiera pinoksaden. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

SG Metamitron – zawiera metamitron. Stosowanie: Burak cukrowy, burak pastewny oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak ćwikłowy).

Sunfire 500 SC – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Listopad 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 04-12-2019

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.