Adiuwanty do herbicydów

75 substancji czynnych do wycofania?

Komisja Europejska rozważa wycofanie 75 substancji czynnych wchodzących w skład pestycydów. Pośród nich znajduje się kilkanaście herbicydów są to: chlopyralid, chlorotoluron, dimetenamid-P, etofumesat, fluroksypyr, glifosat, glufosynat amonowy, fluazyfop-P-butylowy, lenacyl, metolachlor-S, metrybuzyna, pendimetalina, pikloram, pinoksaden, tepraloksydym, terbutyloazyna, triflusulfuron metylowy. Ewentualny zakaz stosowania ma być podyktowany troską o środowisko naturalne.
Firma Kleffmann Group, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, dokonała oceny skutków potencjalnego wycofania substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych. Ekspertyzę przygotowali przedstawiciele nauki i praktyki (pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Kleffmann Group), którzy dostrzegli wiele niekorzystnych konsekwencji wycofania tak wielu sprawdzonych substancji czynnych. Pośród najważniejszych możliwych skutków negatywnych zostały wymienione:

•    wzrost odporności patogenów
•    większe zużycie środków ochrony roślin
•    zmniejszenie wielkości oraz jakości uzyskiwanego plonu
•    zwiększenie kosztów produkcji rolniczej
•    niższe dochody gospodarstw rolnych
•    rosnące zagrożenie stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z prawem
•    wzrost zagrożeń związanych z nielegalnym importem

Źródło: Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce – ekspertyza. Poznań – Warszawa, styczeń 2016 roku.