Adiuwanty do herbicydów

7 zezwoleń na środki chwastobójcze

 Alliance 660 WG – zawiera diflufenikan i metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

 Dubri 600 SC – zawiera aklonifen. Stosowanie: ziemniak oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (groch zwyczajny (uprawiany na suche nasiona), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, cebula uprawiana z siewu, czosnek, słonecznik, kminek zwyczajny, szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew), wierzba energetyczna.

 Klinik Free 360 SL – zawiera glifosat. Stosowanie: pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej; pola uprawne przed zbiorem zbóż (pszenica ozima); pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego; pola uprawne przed zbiorem słonecznika zwyczajnego, soi; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska); jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl, łąki i użytki zielone, szkółki leśne i uprawy leśne, szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste), tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk – wyeliminowanie niepożądanego zachwaszczenia), tory kolejowe oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (pola uprawne przed zbiorem gorczycy uprawianej na nasiona, maku uprawianego na nasiona, lnu uprawianego na nasiona; orzech włoski, orzech laskowy).

Środka ochrony roślin Klinik Free 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 NicoGuard OD – zawiera nikosulfuron. Stosowanie: kukurydza.

 Rento 150 EC, Tapani 150 EC – zawierają fluazyfop-P-butylowy. Stosowanie: rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, burak cukrowy.

 Roundup S – zawiera glifosat. Stosowanie: powierzchnie przeznaczone pod uprawę oraz po uprawie roślin ozdobnych i warzywnych, w tym powierzchnie wokół drzew i krzewów; renowacja (odnowienie) trawników.

Nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Sierpień 2019; Najnowsze publikowane etykiety środków ochrony roślin (etykiety​_sierpień​_2019.zip )

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.