Adiuwanty do herbicydów

6 zezwoleń na środki chwastobójcze

Botiga – zawiera pirydat i mezotrin. Stosowanie: kukurydza.

Clayton Neutron 700 SC -zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy i burak ćwikłowy.

Loop – zawiera bensulfuron metylowy i metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenżyto jare oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (żyto jare).

Piksoden 50 EC – zawiera pinoksaden. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Prize – zawiera chlomazon. Stosowanie: ziemniak, rzepak ozimy i jary, groch.

Ryś 500 SC – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Lipiec 2020; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 10-08-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).