Adiuwanty do herbicydów

5 zezwoleń na środki chwastobójcze

Cornix 500 SC – zawiera sulkotrion + terbutyloazyna. Stosowanie: kukurydza.

Daltrice – zawiera jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Napramid 450 – zawiera napropamid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Siłacz Duo 75 WG, Siłacz Top 75 WG – zawierają tritosulfuron + dikamba. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza.

Źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ lipiec 2023; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 27-09-2023)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowymi zaleceniami stosowania).