Adiuwanty do herbicydów

5 zezwoleń na środki chwastobójcze

Baltar – zawiera bentazon. Stosowanie: kukurydza oraz niektóre uprawy małoobszarowe (fasola zwykła uprawiana na zielone nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona).

Luptic 500 SC, Pro-Metobro 500 SC – zawierają metobromuron. Stosowanie: ziemniak oraz niektóre uprawy małoobszarowe (soja, słonecznik, bobik).

Nucleus 600 SC, Reksio 600 SC – zawiera flufenacet i diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ lipiec – sierpień 2021; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 01-09-2021)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).